Politica de confidențialitate

Grand Hotel Minerva

Rezervați acum

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfășurarea activităților sale, Grand Hotel Minerva prelucrează date cu  caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Grand Hotel Minerva.

Prin citirea acestei Politici de Confidențialitate, utilizatorul este informat cu privire la modul în care Grand Hotel Minerva  colectează, procesează și protejează datele personale furnizate prin intermediul site-ului propriu, precum și cu privire la modul in care se realizeaza colectarea și navigarea pe site și alte date care pot fi furnizate în viitor către Grand Hotel Minerva prin contractul de cazare sau prin orice alte mijloace permise.
Utilizatorul trebuie să citească cu atenție această Politică de Confidențialitate, scrisă în mod clar și simplu, pentru a facilita înțelegerea acesteia și pentru a determina în mod liber și în mod voluntar dacă dorește să furnizeze datele personale sau datele terților catre Grand Hotel Minerva.

Datele cu caracter personal se referă la informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, si anume, informații despre o persoană a cărei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel puțin, stabilită prin obținerea unor informații suplimentare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de Grand Hotel Minerva  prin intermediul Site-ului putând fi folosite in scopuri precum:

 1. Desfășurarea operațiunilor de recrutare de personal;
 2. Executarea cererii dumneavoastra de rezervare;
 3. Desfășurarea  activităților de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile pe care vi le-am oferit;
 4. Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de Grand Hotel Minerva ;
 5. Realizarea studiilor de piata si de produs si de marketing al serviciilor noastre;
 6. In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile Site-ului, va exprimați acordul expres si neechivoc pentru ca deținătorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ați furnizat datele;
 7. Asigurarea securității bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video;
 8. Soluționarea cererilor, a intrebărilor sau a reclamațiilor dumneavoastră;
 9. Comunicarea cu partenerii contractuali și oricare colaboratori (indiferent dacă aceasta se face punctual sau in baza unui contract);
 10. Administrarea si mentenanța acestui Site;
 11. Să gestioneze sondajele și /sau evaluările privind calitatea serviciilor oferite de Grand Hotel Minerva și / sau percepția imaginii sale ca societate;
 12. Datele utilizatorului vor fi păstrate pe perioada necesară îndeplinirii fiecărui scop sau până când utilizatorul solicită retragerea de la Grand Hotel Minerva, se opune sau iși revocă consimțămantul.

CE DATE DE UTILIZARE VA PRELUCRA Grand Hotel Minerva?

Grand Hotel Minerva poate procesa următoarele categorii de date, în funcție de solicitarea utilizatorului:

 • Date de identificare: nume, prenume;
 • Date de contact: Adresa poștală, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail;
 • Coduri de utilizator sau parole de utilizator;
 • Date personale: data nașterii, sexul, naționalitatea;
 • Detalii privind preferințele;
 • Datele de geolocalizare;
 • Datele de card, necesare pentru plata rezervării sau pentru a garanta rezervarea, precum și pentru a plăti șederea sau serviciile asociate cu aceasta.

În cazul înregistrării și/sau accesării prin intermediul unui terț, Grand Hotel Minerva poate colecta și accesa anumite informații din profilul utilizatorului din rețeaua socială corespunzătoare, numai în scopuri administrative interne și/sau în scopurile indicate mai sus.
În cazul în care utilizatorul furnizează datele terță parte, acesta declară că are consimțământul terțului și se angajează să furnizeze părții interesate – titularului de date – informațiile conținute în această politică de confidențialitate, exonerând în mod corespunzător Grand Hotel Minerva de orice responsabilitate în acest sens. Cu toate acestea, Grand Hotel Minerva poate efectua procedurile necesare pentru a verifica acest fapt, adoptând măsurile corespunzătoare de verificare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara îndeplinirii scopurilor și ulterior pe durata termenului de prescripție aplicabil. Dupa încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in măsura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiințifică sau statistică.

Rețineți faptul ca in anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusa de lege.

Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat de consimțămantul dumneavoastră. În aceasta situație, Grand Hotel Minerva  trebuie sa fie in masură să demonstreze că dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale. În acest sens, înainte de acordarea consimțământului, Grand Hotel Minerva  va informează cu privire la acest lucru. Dumneavoastră aveți dreptul sa va retrageți in orice moment consimțământul, cu precizarea că aceasta nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, unitatea de invațământ, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre Grand Hotel Minerva, fară acordul prealabil al parinților/reprezentanților legali ai acestora.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autorității competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată, in atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa office@hotelminerva.ro. In cerere se va preciza daca se dorește ca informațiile sa fie comunicate la o anumita adresă (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondență care sa asigure predarea in mod personal.

Vă rugam sa rețineți că:

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel incât sa decidem daca este intemeiata sau nu. În masura in care cererea este întemeiată, va vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, insă va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in condițiile legii, in funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica într-un termen util.
 • Dacă depunem toate eforturile si nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a putea să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitarii.

POLITICĂ DE UTILIZARE COOKIE

Site-ul www.hotelminerva.ro utilizeaza cookie-uri. Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.hotelminerva.ro. De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: office@hotelminerva.ro

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website poate folosi cookie-uri atat proprii, cat si provenind de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului “inainte” si “inapoi”)
 • Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta;
 • Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Nume cookie Tip cookie Descriere / Finalizare Furnizor Expirare
_utma Analytics (Terti) Google. Inc. Doi ani de la inaugurarea configuratiei sau actualizarii
Functional Acest modul cookie (care face parte din Google Analytics) tine evidenta numarului de accesari ale unui vizitator pe site, atunci cand a fost prima lor vizita si cand a avut loc ultima vizita. Expira dupa 2 ani.
_utmb Analytics (Terti) Google. Inc. 30 minute de la configuratie sau actualizare
Functional Folosit pentru a crea un marcaj de timp din momentul in care un vizitator intra pe un site. Acest modul cookie este o parte din Google Analytics impreuna cu cookie _utmc. Expira dupa 30 de minute.
_utmc Analytics (Terti) Google. Inc. Finalizare sesiune navigare
Functional Folosit pentru a crea un marcaj de timp exact in momentul in care un vizitator paraseste site-ul. Acest modul cookie este o parte din Google Analytics impreuna cu cookie _utmb. Acest cookie este sters atunci cand browser-ul este inchis.
_utmz Analytics (Terti) Google. Inc. Sase luni de la configurare sau actualizare
Functional _utmz tine evidenta traficului din locatia de unde vizitatorul a accesat site-ul, ce motor de cautare a utilizat, ce link-uri a vizitat, ce cuvinte cheie a utilizat, precum si locatia de unde utilizatorul a accesat site-ul. Acest modul cookie este o parte din Google Analytics. Expira dupa 180 de zile.
PHPSESSID Necesar Inregistreaza temporar o variabila legata de identitatea utilizatorului. Hotel Minerva SRL Finalizare sesiune navigare
_icl_current_language Functional Inregistreaza o variabila prin care stocheaza varianta lingvistica aleasa de utilizator. Hotel Minerva SRL 24 ore de la finalizarea sesiunii
_gat, _gat_awxoapTracker Functional Este folosita de Google Universal Analytics pentru a limita colectarea de date pe site-urile cu trafic mare. Hotel Minerva SRL 10 minute de la finalizarea sesiunii
_ga Functional Este folosita de Google Universal Analytics pentru a identifica utilizatorii, asociindu-i cu un numar unic generat automat. Hotel Minerva SRL 760 zile de la finalizarea sesiunii
cookie_notice_accepted Functional Inregistreaza daca la prima accesare a site-ului utilizatorul a acceptat cookies sau nu. Hotel Minerva SRL 30 zile de la finalizarea sesiunii
trafic_h, trafic_v Functional Folosite pentru statisticile de trafic obținute cu ajutorul serviciului trafic.ro Hotel Minerva SRL 8555 zile (trafic_h), sesiune (trafic_v)
wfvt_3782209690 Functional Folosit pentru verificarea traficului de catre modulul Firewall Hotel Minerva SRL Finalizare sesiune navigare
wordfence_verifiedHuman Functional Folosit pentru verificarea traficului de catre modulul Firewall Hotel Minerva SRL 24 ore de la finalizarea sesiunii
GAPS, GoogleAccountsLocale_session, GALX, LSID Info trafic / Publicitate Folosite de serviciul Google+ pentru a permite utilizatorilor sa dea click pe butonul Google +1. Google. Inc. 1 an de la finalizarea sesiunii
YSC, B, ACTIVITY, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, demographics, LOGIN_INFO Flash FolositE de YouTube. Sunt setate in momentul in care utilizatorul da click pe butonul Play al unui video. Youtube sesiune(YSC, ACTIVITY), 8091 zile (B), 2 ani (GEUP), 1663 zile (PREF), 240 zile (VISITOR_INFO1_LIVE), 1431 zile (demographics), 1621 zile (LOGIN_INFO)
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF Info trafic / Publicitate Folosite de serviciul Google Maps pentru a identifica activitatea utilizatorilor si a stoca preferintele utilizatorilor. Google. Inc. 730 zile (SID), 1621 zile (SAPISID, APISID, SSID, HSID, PREF), 1074 zile (NID)
datr, x-src, fr, lu, locale, campaign_click_url Info trafic / Publicitate Folosite de Facebook pentru a urmari activitatea utilizatorului. Facebook 1621(datr, lu), 891 zile(x-src), 921 zile (fr), 898 zile (locale), 9 zile (campaign_click_url)
trafic_ranking Functional Folosit de trafic.ro pentru a stoca id-ul unic de utilizator Trafic.ro 7907 zile
ASP.NET_SessionId, aco, ADCConditionsV1, AID, acm, DeviceV2 Functional Folosite de accuweather.com pentru a detecta dispozitivul și preferințele utilizatorului accuweather.com sesiune (ASP.NET_SessionId, aco, ADCConditionsV1), 365 zile (AID, DeviceV2), 3653 zile (acm)

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri de sesiune
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Anumite cookie-uri pot proveni de la terti.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului (Ex: lista produselor recent vizualizate, preferintele de moneda ale utilizatorului, tipul de terminal folosit – desktop sau mobile, numarul de produse adaugate in cosul de cumparaturi etc.).

Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stabileste din ce tara proveniti, sunt complet anonime si sunt folosit doar pentru a targeta continutul (Ex: stocarea codul de tara, in urma detectiei automate in functie de IP ).

Cookie-uri pentru inregistrare

Aceste cookie-uri stocheaza datele specifice ale unui anumit utilizator (codul de utilizator, adresa de email, preferintele de retinere a datelor de autentificare in cont). Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si pentru a va afisa informatiile asociate contului.

Cookie-uri de sesiune

Cookie-ul de sesiune este generat automat in momentul accesarii site-ului si este utilizat pentru managementul aplicatiilor web (protocol HTTP, completarea anumitor formulare, interactiunea cu anumite elemente din site etc.). Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Aceste cookie-uri pot proveni din partea unor terti precum servicii de Web Analytics (Ex: Google Analytics), publicitate (Ex: AdSense), platforme de tip social media (Ex: Facebook), aplicatii de consiliere a clientilor de tip chat etc.

Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:

Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri: